אמנות קהילתית -חניון הבימה

ילדי תל אביב ,מציירים את תל אביב ,קולאז צבעוני של ציורי ילדי תל אביב  הותקן בכניסה לחניון הבימה