חניון מתחם ארנה ,הרצליה פיתוח

https://photos.app.goo.gl/XrC1DWdEQDXWhYKx5 אילן רוזנצויג,ארנון סגל, משה לוי, רוני ירקוני, שלום פילוס שלמה ניסים