חניון התרבות ,הבימה ,תל אביב

 אמיר אשל,ליאורה אלכסנדר,אורה גודלנברג , אברהם בן נפתלי,אריה אזן

נפתלי בזם, מנשה קדישמן,עודד פיינגרש,זואי סבר ,הדס שלגמן